Chuyên mục: SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • TƯ VẤN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

    1. Quyền sở hữu trí tuệ Giá trị của một doanh nghiệp không chỉ được ước tính dựa trên những tài sản hữu hình như: máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị… mà còn phải dựa trên tài sản vô hình đó chính là quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ được […]
    Xem thêm
0833.666.268
0833.666.268