• tranh chấp 2022

Thẻ: tranh chấp 2022

  • Công bố áp dụng thêm 04 án lệ

    Ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm 04 án lệ mới, được áp dụng xét xử từ ngày 15/11/2022, gồm: – Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy việc kết hôn trái pháp luật;      – Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi […]
    Xem thêm
0833.666.268
0833.666.268