Chuyên mục: DỰ ÁN VÀ GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP”

  • M&A công ty

    Tư vấn M&A doanh nghiệp Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu (đối với bên mua) hoặc cổ đông, đối tác chiến lược (đối với bên bán) Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) và Thẩm định tài chính (Financial Due Diligence) […]
    Xem thêm
  • M&A Dự án

    Tư Vấn M&A Dự Án Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn dự án mục tiêu (đối với bên mua) hoặc đối tác chiến lược (đối với bên bán) Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) và Thẩm định tài chính (Financial Due Diligence) của dự án và […]
    Xem thêm
0833.666.268
0833.666.268