Chuyên mục: TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 • LUẬT SƯ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

  Pháp lý là yếu tố có tính chất nền tảng để duy trì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Từ việc thành lập, quản lý, điều hành nội bộ, hoạt động kinh doanh đến việc thanh lý, giải thể, phá sản… đều đòi hỏi các doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều […]
  Xem thêm
 • Hiểu đúng về hợp đồng nguyên tắc

  Hợp đồng nguyên tắc là gì? Trong kinh doanh, từ lâu người ta đã sử dụng hợp đồng nguyên tắc trong các giao dịch. Thay vì gọi là hợp đồng nguyên tắc, nó còn có nhiều cách gọi khác như thỏa thuận nguyên tắc, hợp đồng khung hay biên bản ghi nhớ giữa các bên… […]
  Xem thêm
 • Pháp lý doanh nghiệp tư nhân

    Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Chương VII (từ Điều 188 đến Điều 193) Luật Doanh nghiệp 2020, […]
  Xem thêm
0833.666.268
0833.666.268