Chuyên mục: CÔNG CHỨNG VÀ LẬP VI BẰNG

  • DỊCH VỤ VI BẰNG

    Vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu cần thiết). Trong tài liệu đó, Thừa phát lại sẽ mô tả, ghi nhận lại hành vi, sự kiện lập vi bằng mà đích thân Thừa phát lại chứng kiến một cách trung thực, khách quan. Tài […]
    Xem thêm
  • TƯ VẤN CÔNG CHỨNG

    An Lawyers tư vấn để Khách hàng lựa chọn đúng dịch vụ công chứng khi cần thiết: Trường hợp 1: Do các bên cá nhân hay tổ chức có tham gia giao kết hợp đồng hay có nhu cầu yêu cầu công chứng một cách tự nguyện. Trường hợp 2: Những hợp đồng dân sự, giấy […]
    Xem thêm
0833.666.268
0833.666.268