Công bố áp dụng thêm 04 án lệ

Ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm 04 án lệ mới, được áp dụng xét xử từ ngày 15/11/2022, gồm:

– Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy việc kết hôn trái pháp luật;
    
– Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

– Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức;

– Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả.

04 án lệ này được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 07/9/2022.

tổng công hiện nay có 56 án lệ được công bố và áp dụng trong công tác xét xử của tòa án

Leave Comments

0833.666.268
0833.666.268